WISE pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa. Pyrimme lisäämään Suomen sietokykyä ja sopeutumista murroksiin, joissa esimerkiksi ilmastopakolaisuus, energiakriisi ja poliittinen epävakaus toteutuvat samanaikaisesti.

Kehitämme ja testaamme uutta kansallisen tason integroitua politiikkamekanismia, politiikkapäämajaa (Policy Operations Room, POR), jossa päätöksentekijät pyrkivät toimimaan kuten toimisivat todellisessa kriisissä ja jossa tutkijat voivat oppia päätöksistä. POR on kehitettävissä harjoitusalustasta pysyväksi politiikkamekanismiksi, joka tarjoaa nopeaa, laaja-alaista ja tutkimustietoon perustuvaa tukea monimutkaisiin päätöksenteon haasteisiin.