Onko tutkijan raportoitava tiedon epävarmuus?

Tutkimuksen epävarmuuden raportoiminen näyttäytyy usein ongelmallisena, sillä päättäjät eivät näytä ottavan epävarmuuksia artikuloivaa tutkimusta yhtä tosissaan kuin tutkimusta, joka antaa yhdet tarkat lukemat kaikille niille muuttujille, joista ollaan kiinnostuneita. Tämä nostaa monta oleellista kysymystä pöydälle.

Viheliäisten riskien maailmasta

Maailman selittäminen tuntuu yhä monimutkaistuvan, vaikka analyysin mahdollisuudet paranevat informaation jalostamisen myötä. WISE:n osahankkeemme Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa pyrkii tässä vaiheessa ymmärtämään, kuinka odottamattomuus ja yllätyksellisyys iskevät yhteiskuntaamme yhä uusilla tavoilla ja mitä siitä seuraa. Minkälaiset edellytykset meillä on ymmärtää viheliäisten ongelmien luonnetta?

Miten rationaalista on ajatella, että suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ei pidä heikentää ilmastonmuutostoimilla?

Resilienssiä voidaan ajatella ”kimmoisuutena”, joka palauttaa toiminnan entisen kaltaisiin uomiin kriisin keskellä (bounce-back). Resilientti vastaus kriisiin voi myös muuttaa toimijaa, eikä aina palata entiseen, vaan muuntuneeseen tilanteeseen (bounce-forward). Toimintaympäristön ja toimijoiden muuttuvasta vuorovaikutuksesta voi kehittyä hyvä tai huono noidankehä.

Seminaari 16.1.2019 Tiedekulmassa: Miten Suomi varautuu viheliäisiin murroksiin?

WISE-hankkeen tutkijat ovat selvittäneet, miten Suomen aineellinen ja aineeton infrastruktuuri on varautunut erilaisiin ekososiaalisiin murroksiin. Seminaarissa kuulemme ensin tutkijoiden tiiviit alustukset Suomea koettelevista murroksista ja löydetyistä sietokyvyn aukoista. Alustusten jälkeen tutkijat keskustelevat eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa miten yhteiskunnan resilienssiä voidaan kehittää.

Ekokylien tutkimuksesta oppia reilun siirtymän toteuttamiseen kaiken muuttuessa

Ekokylien työn, ihanteiden ja yhteisöllisen elämän tutkimus auttaa ymmärtämään, miten systeemisillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa kestäviä elämäntyylejä – yhteiskuntatieteellistä tutkimusta pitäisi käyttää apuna ympäristökriiseihin varautumisessa. Öljy, jonka varassa yhteiskuntamme on liukastettu nykyiseen toimintalogiikkaansa (ks. Salminen & Vaden 2013), on loppumassa (myös Partanen, Paloheimo & Waris 2013). Muutkin jäljellä olevat fossiiliset polttoaineet pitää jättää käyttämättä, jos halutaan… Lue lisää

Minkälaista arkea kohden olemme menossa?

STN/WISE-hanke etsii vastausta kysymykseen, joka ei välttämättä kiinnosta kaikkea kansaa. Se pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa ja päätöksenteon tieteellistä arviointia. Kokemukseni monesta julkisesta keskustelusta kuitenkin on, että päättäjien tekemiset tai tekemättä jättämiset kiinnostavat kansalaisia vähemmän kuin se, miltä heidän oma arkensa näyttää tulevissa murroksissa. Vaikka ennustaminen on vaikeaa, ei se ihan mahdotonta ole…. Lue lisää