Info

WISE lukeutuu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmaan Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä. Kuudesta osahankkeesta koostuva konsortiohanke on 6-vuotinen (2018-2023) ja konsortion kokonaisbudjetti on 5,4 Meur.
 
Vuoden 2018 aikana hankkeessa on tehty laaja asiantuntijahaastatteluihin ja kirjallisuusselvitykseen perustuva kartoitus Suomen resilienssiaukoista eli yhteiskunnan heikkouksista varautua ja reagoida viheliäisiin murroksiin. Hankkeessa on myös suunniteltu päämajaharjoituksia (POR) ja kehitetty niitä varten murrosskenaarioita. Olemme päättäneet osallistua tai järjestää itse kolmentyyppisiä POR-harjoituksia: 1) kriisi-POR, joka vastaa nykyisiä valmiusharjoituksia, 2) polku-POR, joka on päätösten pitkän aikavälin polkuriippuvuuksiin keskittyvä harjoitus, ja 3) todennäköisyys-POR, joka kehittää bayesilaisiin todennäköisyyksiin pohjautuvaa päätöksenteon tukea.
 
Parhaillaan puramme ja analysoimme resilienssiaukkokartoituksen asiantuntijahaastatteluita ja suunnittelemme POR-harjoituksia sidosryhmien kanssa. Lisäksi rakennamme julkista WISE-seminaaria viheliäisistä ongelmista.
 
Ensimmäisen POR-harjoituksen on tarkoitus toteutua vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
 
WISE-konsortion osahankkeita johtavat Janne I. Hukkinen (Helsingin yliopisto, konsortion johtaja), Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto, konsortion varajohtaja), Sakari Kuikka (Helsingin yliopisto), Peter Lund (Aalto-yliopisto), Markku Wilenius (Turun yliopisto) ja Paavo Järvensivu (BIOS-tutkimusyksikkö, konsortion vuorovaikutusvastaava). Tutustu WISE:n tutkijoihin alla.