Info

WISE (Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin) lukeutuu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmaan Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä. Kuudesta osahankkeesta koostuva konsortiohanke on 6-vuotinen (2018-2023) ja konsortion kokonaisbudjetti on 5,4 Meur.
 
Vuoden 2018 aikana hankkeessa tehtiin laaja asiantuntijahaastatteluihin ja kirjallisuusselvitykseen perustuva kartoitus Suomen resilienssiaukoista eli yhteiskunnan heikkouksista varautua ja reagoida viheliäisiin murroksiin. Hankkeessa on suunniteltu päämajaharjoituksia (POR) ja kehitetty niitä varten murrosskenaarioita. Olemme päättäneet osallistua tai järjestää itse kolmentyyppisiä POR-harjoituksia: 1) kriisi-POR, joka vastaa nykyisiä valmiusharjoituksia, 2) polku-POR, joka on päätösten pitkän aikavälin polkuriippuvuuksiin keskittyvä harjoitus, ja 3) todennäköisyys-POR, joka kehittää bayesilaisiin todennäköisyyksiin pohjautuvaa päätöksenteon tukea.

Resilienssiaukkokartoituksen laajan haastatteluaineiston analyysi jatkuu koko hankkeen ajan. Järjestimme päätösten pitkän aikavälin polkuriippuvuuksiin keskittyvän polku-POR:in yhteistyössä Helsingin kaupungin ylimmän johdon kanssa marraskuussa 2019. Todennäköisyys-POR:in järjestimme Kotkan kaupungin asiantuntijoiden kanssa keväällä 2021. Harjoitus suunniteltiin verkkopohjaiseksi pandemiarajoituksista johtuen. Lisäksi olemme sopineet yhteistyöstä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa syksyllä 2021 järjestettävässä Uusimaa21-valmiusharjoituksessa (kriisi-POR).

WISE:n puolimatkan politiikkasuositukset julkaistiin koronapandemian alkumetreillä huhtikuussa 2020. Tammikuussa 2023 julkaistu toinen politiikkasuositus puolestaan hahmottelee, mitä koronapandemiasta voisi oppia.

Lisäksi, WISE on pitänyt julkisen seminaarin viheliäisistä ongelmista, yleisötilaisuuden sitkeistä ympäristökriiseistä sekä kaksi symposiumia.

WISE-konsortion osahankkeita johtavat Janne I. Hukkinen (Helsingin yliopisto, konsortion johtaja), Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto, konsortion varajohtaja), Sakari Kuikka (Helsingin yliopisto), Peter Lund (Aalto-yliopisto), Toni Ahlqvist (vuodesta 2020, Turun yliopisto) ja Paavo Järvensivu (BIOS-tutkimusyksikkö, konsortion vuorovaikutusvastaava). Tutustu WISE:n tutkijoihin alla.