Tulevaisuuden tilannehuone on avautunut!

WISE on kehittänyt kuntien päättäjille ja asiantuntijoille työpajamuotoisen harjoituksen kunnan tulevaisuuden hahmottamiseksi. Harjoitus on kunnille täysin ilmainen, ja sen voi suorittaa joko neuvotteluhuoneessa tai etäyhteyksin. Kerralla harjoitukseen voi osallistua 4–12 henkilöä.

Harjoitus on suunniteltu WISE-tutkimusprojektissa suoritettujen politiikkapäämajaharjoitusten (POR) pohjalta. POR-harjoituksia on tehty Helsingin ja Kotkan kaupungeissa. Niissä poliitikot ja virkamiehet ovat heittäytyneet päätöksentekotilanteeseen, jossa he ovat samaan aikaan selvittäneet akuutteja kriisejä ja luoneet ratkaisuja pitkän aikavälin viheliäisiin sosio-ekologisiin murroksiin.

Kuten POR-harjoituksissa, myös Tulevaisuuden tilannehuoneessa kuntapäättäjät ja -asiantuntijat ylittävät tavanomaiset roolinsa, ajattelevat laajoja kokonaisuuksia ja kehittävät luovia mutta sosiaaliset ja ekologiset reunaehdot tunnistavia tulevaisuuden suunnitelmia.

Tutustu harjoitukseen ja tilaa ohjeet sähköpostitse osoitteessa: https://tilannehuone.wiseproject.fi

Kunnan yhteyshenkilö perehtyy ohjeisiin, kutsuu osallistujat mukaan, sopii osallistujien kanssa ajankohdan ja suorituspaikan sekä toimii kirjurina itse harjoituksessa. Onnea matkaan!

Kysymyksiä ja palautetta harjoituksesta voi esittää WISE-tutkimushankkeelle sähköpostitse: tilannehuone@wiseproject.fi

Oppiaksesi lisää Tulevaisuuden tilannehuoneen taustoista, voit myös kuunnella marraskuussa 2021 nauhoitetun podcast-keskustelun, jossa WISE-hankkeen johtaja, professori Janne Hukkinen (HY) keskustelee harjoituksen kehittämisestä päävastuussa olleiden tutkija Paavo Järvensivun (BIOS) ja dramaturgi Katariina Nummisen kanssa.